Cirkevné udalosti

Spolu s rodinou sa zaoberáme filmovaním a fotením cirkevnách udalostí už viac ako 25 rokov.

Tieto skúsenosti sa snažíme zúročovať aj naďalej. Samozrejmosťou je snaha urobiť výsledné video a foto čo najlepšie, ale aj správne pohybovanie sa v sakrálnych priestoroch počas bohoslužby.

Z našich mnohých referencií by som okrem množstva Prvých svätých prijímaní, birmoviek a kňazských vysviacok,spomenul aj TV prenosy z Trnavskej novény, ktoré zaznamenávame už viac ako 20 rokov a v posledných rokoch aj LIVE prenosy, ktoré zabezpečujeme pre TV LUX.

V prípade ak sú Vaše priestory v kostole pre danú slávnosť kapacitne nedostatočné, ponúkame Vám možnosť využiť veľkoplošnú obrazovku vonku na priestranstve pred alebo vedľa kostola.